[عربى] [বাংলা] [Dansk] [Deutsch] [English] [Español] [Français] [हिन्दी] [Italiano] [한국어] [日本語] [Polski] [Українською]

Ogólne wskazówki dla ochrony ludzi w razie wybuchu jądrowego

 

WSKAZÓWKI TE OPARTE SĄ NA WIEDZY NAUKOWEJ I MOGĄ OCALIĆ ŻYCIE

 

Mając nadzieję, że poniższych informacji nigdy będzie trzeba wykorzystać w praktyce, Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) zebrała tu ogólnie dostępne informacje dotyczące ochrony radiologicznej w przypadku wybuchu ładunku jądrowego (bomby atomowej). We współpracy z wydawnictwem SAGE z Wielkiej Brytanii Komisja zapewniła obecnie wszystkim otwarty dostęp do Publikacji ICRP 146 „Ochrona radiologiczna osób i środowiska w przypadku poważnego wypadku jądrowego”. Równolegle, Grupa Zadaniowa ICRP 120 przygotowuje wskazówki dotyczące innych wypadków i celowo wywołanych zagrożeń radiacyjnych.

 

Wybuch jądrowy, często nazywany wybuchem bomby atomowej, może nastąpić bez ostrzeżenia. Może przy tym zginąć bardzo wiele osób.

 

Możesz podjąć szereg kroków, aby ochronić siebie i swoich bliskich od promieniowania po wybuchu jądrowym.

 

Schowaj się na 24 godziny w środkowym pomieszczeniu lub w piwnicy budynku tak, aby odgrodzić się jak najgrubszą warstwą materiałów budowlanych od znajdujących się na zewnątrz substancji promieniotwórczych.

 

PIERWSZE 10 MINUT
PIERWSZE 24 GODZINY
POZNAJ RODZAJE ZAGROŻENIA
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WYBUCH JĄDROWY
CO ROBIĆ W RAZIE ALARMU

 

PIERWSZE 10 MINUT

Wybuch ładunku jądrowego, przeniesionego rakietą lub z użyciem niewielkiego przenośnego pojemnika, może spowodować masowe ofiary. Odpowiednie przygotowanie i podjęcie właściwych działań po ogłoszeniu alarmu lub po wybuchu jądrowym może tobie i twoim najbliższym ocalić życie i zdrowie. Schronienie się w środkowej części budynku lub w jego piwnicy to najlepsza metoda ochrony ciebie i twojej rodziny w okresie przed wybuchem, w czasie wybuchu i po wybuchu bomby jądrowej. W Hiroszimie, w dniu 6 sierpnia 1945 roku pan Eizo Nomura znajdował się w piwnicy domu położonego około 170 metrów od miejsca wybuchu bomby jądrowej. Przeżył ten wybuch i zmarł w 1982 roku w wieku 84 lat [ref]. W odległości kilkuset metrów od wybuchu jądrowego większość ludzi nie ma szansy na przeżycie, zwłaszcza jeśli nie będą na to odpowiednio przygotowani.

Schowaj się zanim nastąpi opad promieniotwórczy. Po wybuchu bomby, zanim nastąpi opad promieniotwórczy, będziesz miał około 10 minut czasu, aby znaleźć odpowiednie schronienie. Jeśli możesz w ciągu kilku minut bezpiecznie dotrzeć do wnętrza wielopiętrowego budynku lub piwnicy, udaj się tam natychmiast. Najbezpieczniejsze są budynki murowane, ze ścianami z cegły lub betonu. Dobre schronienie mogą też zapewnić podziemne garaże i tunele kolejek podziemnych.

Po wybuchu jądrowym najlepiej ukryj się wewnątrz budynku. Zadbaj, aby między tobą i substancjami promieniotwórczymi na zewnątrz znalazło się jak najwięcej barier materialnych.

 

PIERWSZE 24 GODZINY

Jeśli uważasz, że mogłeś zostać skażony przez opad promieniotwórczy, powinieneś zdjąć i usunąć poza miejsce schronienia skażone zewnętrzne odzienie i wytrzeć lub umyć  narażoną skórę i włosy.  Każde skażone zwierzę należy wyszczotkować w pomieszczeniu oddalonym od miejsca, w którym chronią się ludzie. Jeśli to możliwe, umyj zwierzę. Dodatkowe informacje są dostępne tutaj i tutaj (wideo).

Żywność, napoje i lekarstwa znajdujące się już w sklepach, w ich magazynach lub w twoim schronie można bezpiecznie spożywać.

Dla uzyskania najnowszych instrukcji śledź informacje w dostępnych mediach, np. słuchając stacji radiowych AM/FM radioodbiornikiem zasilanym bateryjnie. Pozostań w miejscu schronienie do czasu nadejścia informacji o możliwości jego opuszczenia.

Zagrożenie opadem promieniotwórczym będzie szybko malało. Pozostań w najlepiej chronionym pomieszczeniu (piwnica lub centrum dużego budynku), przez pierwsze 12-24 godzin, jeśli tylko nie jesteś narażony na natychmiastowe niebezpieczeństwo (np. pożar, zawalenie się budynku, doznanie poważnych obrażeń ciała) do czasu otrzymania oficjalnej informacji, że można już bezpiecznie opuścić schronienie.

Ewakuacja na własną rękę jest usilnie odradzana do czasu określenia terenów szczególnie zagrożonych opadem promieniotwórczym i wyznaczenia bezpiecznych dróg ewakuacji.

Dodatkowe informacje, jak przygotować się, jak przeżyć i co należy czynić po eksplozji jądrowej można znaleźć pod tym linkiem oraz poniżej w 5 minutowym filmie z napisami w różnych językach.

 

POZNAJ RODZAJE ZAGROŻENIA

Poznaj rodzaje zagrożeń wynikających z wybuchu jądrowego, przygotuj się na alarm jądrowy i postępuj rozsądnie. Poniżej wymienione są niektóre z tych zagrożeń:

Oślepiająco jasny blask światła, mogący wywołać czasową ślepotę w promieniu 10 km lub dalej, będzie sygnałem, że doszło do eksplozji jądrowej.

Impuls cieplny – Natychmiast po impulsie świetlnym, kula ognista z ekstremalnie gorących gazów powoduje impuls cieplny, który może trwać kilka sekund i w odległościach wielu kilometrów od miejsca wybuchu spowodować oparzenia skóry, porażenia oczu i pożary materiałów palnych, takich jak konstrukcje drewniane, drzewa czy rośliny.

Fala uderzeniowa – Kula ognista potrafi zniszczyć domy w wielu dzielnicach miasta, a fala uderzeniowa całkowicie zburzyć budynki w promieniu wielu kilometrów.  Latające odłamki zbitych szyb i gruzu są bardzo groźne nawet w promieniu paru kilometrów od wybuchu.

Promieniowanie natychmiastowe z kuli ognistej - Promieniowanie natychmiastowe z kuli ognistej może spowodować poważne obrażenia lub śmierć osób przebywających na odkrytej przestrzeni w promieniu paru kilometrów od miejsca detonacji.

Promieniowanie z opadu promieniotwórczego – Jeśli wybuch nastąpi przy powierzchni gruntu, materiał promieniotwórczy produkowany przez wybuch jądrowy miesza się z pyłem i gruzem. Kula ognista wynosi ten materiał do atmosfery na wysokość wielu kilometrów, po czym opad ten osiada z powrotem na powierzchni ziemi po okresie około 10 minut lub dłuższym. Opad ten jest radioaktywny i najbardziej niebezpieczny w promieniu dziesiątków kilometrów od miejsca wybuchu oraz w czasie pierwszych paru godzin po wybuchu.

Dodatkowym czynnikiem rażenia jest impuls elektromagnetyczny, który prowadzi do skoków napięcia w sieci energetycznej, sieciach telekomunikacyjnych oraz do różnych uszkodzeń sprzętu elektronicznego. Dostawy elektryczności, wody pitnej i żywności mogą być silnie zakłócone przez wiele tygodni. Dotknięte mogą być również sieci telefonii komórkowej, lokalna telewizja i radio na falach ultrakrótkich (FM). Odległa stacje radiowe na falach długich, średnich i krótkich (AM) będą odbierane normalnie.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WYBUCH JĄDROWY

Znajdź możliwe dogodne miejsca na schronienie w domu, miejscu pracy, szkole i na trasach przejazdowych. Rozważ pod tym względem piwnice w twoim domu i w miejscu twojej pracy, schrony w pobliżu budynków, sklepów i przedsiębiorstw, szczególnie jeśli są usytuowane poniżej poziomu gruntu. Pojazdy, kampery, czy przyczepy kempingowe nie są wystarczającą ochroną.

Przygotuj i zgromadź następujące przedmioty w twoim schronie/ukryciu:

  • Zestaw na przetrwanie, zawierający latarkę z zapasowymi bateriami, power-banki i odbiornik radiowy AM zasilany bateryjnie,
  •  Zestaw pierwszej pomocy z narzędziami medycznymi i lekami na okaleczenia i oparzenia oraz dostatecznym zapasem lekarstw przyjmowanych codziennie.
  • Zapas butelkowanej wody do picie (2 litry dziennie na osobą) i wodę dla higieny osobistej i odkażania (2-4 l litry na osobę dziennie).  Usilnie zaleca się przygotowanie takich zapasów wody na okres od jednego do dwóch tygodni. Dodatkowy zapas wody należy też przewidzieć dla zwierząt domowych.
  • Zapas żywności o długim okresie przechowywania, z uwzględnieniem zapasu  żywności dla zwierząt.
  • Zapasową bieliznę, odzież i obuwie oraz środki czystości.

 Naucz się udzielania  pierwszej pomocy  dla urazów mechanicznych i oparzeń.

Naradź się z twoją rodziną i przyjaciółmi, co do działań w przypadku wybuchu jądrowego.

Umieść na ubraniach dzieci naszywki zawierające ich imiona, nazwiska, adresy, czy telefony do kontaktu, tak aby ułatwić ich odnalezienie, jeśli zostaniecie rozdzieleni.

 

CO ROBIĆ W RAZIE ALARMU

Szukaj najbliższego ukrycia (schronu). Piwnica, podziemny parking, tunel metra lub centralna część nowoczesnego budynku murowanego lub betonowego powinny zapewnić dostateczną ochronę.

Jeśli jesteś na zewnątrz

  • Schowaj się do schronu lub ukryj za trwałą osłoną, tak aby nie widzieć na wprost miejsca eksplozji.
  • Jeśli jesteś w samochodzie, udaj się do najbliższego schronu. Jeśli w pobliżu nie ma budynku zapewniającego osłonę, zjedź z drogi i schowaj się pod wiaduktem, przepustem lub wałem przeciwpowodziowym.
  • Nie próbuj uciekać samochodem. Jest spora szansa powstania zatorów na drogach, a twój samochód nie chroni cię przed skutkami wybuchu jądrowego.

Jeśli jesteś w pomieszczeniu

  • Unikaj przebywania w pobliżu drzwi lub okiem, ponieważ w wyniku fali uderzeniowej staną się one źródłem zagrożenia.

Zabezpiecz się przed falą uderzeniową.  Jeśli zauważyłeś wybuch, natychmiast padnij na ziemię, schowaj się za jakąś solidną osłoną, zasłaniając twarz i głowę, aby uniknąć zranienia od unoszonych przez falę uderzeniowa odłamków szkła, czy gruzu.