[عربى] [বাংলা] [Dansk] [Deutsch] [English] [Español] [Français] [हिन्दी] [Italiano] [한국어] [日本語] [Polski] [Українською]

Sådan kan du beskytte dig selv, skulle et kernevåben eksplodere - Foreløbige råd til offentligheden

 

DISSE RÅD KAN REDDE LIV OG ER VIDENSKABELIGT FUNDERET

 

ICRP har her sammenfattet en række offentligt tilgængelige oplysninger, hvordan du kan beskytte dig mod et eksploderende eksploderende kernevåben - selvom vi håber, at der aldrig vil blive brug for disse oplysninger. ICRP har også givet gratis adgang til ICRP Publication 146 Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident, i samarbejde med SAGE publishing UK. Derudover er ICRP Task Group 120 ved at udvikle beskyttelsesvejledninger om andre strålingsrelaterede nødsituationer og ondsindede hændelser.

 

Et kernevåben kan eksplodere uden forudgående varsel. Det kan resultere i massevis af ofre.

 

Du kan foretage handlinger for at beskytte dig selv og din familie mod strålingen efter et kernevåben er eksploderet.

 

Gå indendørs og bliv inde i 24 timer. Gå ind i midten af en bygning eller en kælder for at bringe så meget materiale som muligt mellem dig og det radioaktive materiale udenfor.

 

DE FØRSTE 10 MINUTTER
DE FØRSTE 24 TIMER
FORSTÅ FARERNE
SÅDAN KAN DU FORBEREDE DIG PÅ EN KERNEVÅBENEKSPLOSION
NÅR ALARMEN LYDER

 

DE FØRSTE 10 MINUTTER

En eksplosion af et kernevåben, uanset om det er fra et missil eller en mindre bærbar enhed, kan resultere i massevis af ofre. Hvis du forbereder dig med omhu og ved hvordan du skal reagere på en alarm eller en eksplosion af et kernevåben, kan du beskytte dig og din families helbred og liv. Den bedste måde at beskytte dig og din familie på både før, under og efter en atomsprængning er at komme ind i midten af ​​en bygning eller en kælder. Da Hiroshima-bomben eksploderede den 6. august 1945 i Japan, befandt Eizo Nomura sig i kælderen i en bygning blot 170 meter fra eksplosionens midtpunkt. Han overlevede atombomben og døde i 1982 i en alder af 84 [ref]. De fleste mennesker vil sandsynligvis ikke overleve inden for et par hundrede meter fra et eksploderende kernevåben, specielt ikke, hvis de ikke er forberedte.

Ophold dig i en bygning, før det radioaktive støv kommer (også kaldet “nedfald”). Efter en eksplosion har du ca. 10 minutter, eller måske mere, til at finde et passende husly, før det radioaktive nedfald kommer. Kan du nå en bygning i flere etager eller en kælder inden for et par minutter efter eksplosionen, skal du straks søge derhen. De sikreste bygninger har murstens- eller betonvægge. Underjordiske parkeringshuse og metrostationer kan også give god beskyttelse.

Det bedste, du kan gøre, er at søge ly i midten af en bygning eller en kælder. Put så meget materiale som muligt mellem dig og det radioaktive materiale udenfor

 

DE FØRSTE 24 TIMER

Hvis du tror, ​​du kan have været udsat for radioaktivt nedfald, skal du tage de ydre lag af dit forurenede tøj af, fjerne dit fodtøj, og al blotlagt hud og hår aftørres af eller vaskes.
Kæledyr, som muligvis er forurenet med nedfald, bør børstes og, såfremt muligt, vaskes i et rum der er adskilt fra andre personer der søger ly. Du kan læse mere [her] og [her] (video).

Mad, drikke og medicin som befinder sig i butikker eller i dit beskyttelsesrum er sikre at indtage.

Stil ind på alle tilgængelige medier, såsom AM/FM-radiostationer ved hjælp af en batteridrevet radio, for at blive opdateret og modtage instrukser. Bliv indendørs, medmindre andet er instrueret.

Faren fra radioaktivt nedfald vil aftage hurtigt med tiden. Forbliv på det mest beskyttende sted (kælderen eller midten af ​​en stor bygning) i de første 12 - 24 timer, medmindre den er truet af en umiddelbar fare (fx. brand, gaslækage, bygningskollaps eller alvorlig skade) eller hvis myndighederne fortæller, at det er sikkert at forlade stedet.

Det frarådes på det kraftigste at selv-evakuere før farlige nedfaldsområder er kortlagt og sikre evakueringsruter er etableret.

Mere information om hvordan man forbereder sig, hvordan man overlever, og hvad man skal gøre efter et kernevåben er eksploderet kan findes [her] og i denne 5-minutters video som har undertekster på mange sprog.

 

FORSTÅ FARERNE

Forstå farerne når et kernevåben eksploderer. Vær forberedt på en alarm mod kernvevåben, agér med omtanke. Nogle af farerne forårsaget af et kernevåben, er:

Et stærkt lysglimt - et tegn på et eksploderende kernevåben er et kraftig lysglimt, nok til at forårsage midlertidig blindhed 10 km eller længere væk.

Termisk puls - Umiddelbart efter en eksplosion dannes en ildkugle af ekstremt varme gasser. Ildkuglen udstråler stærk varme, der i flere sekunder kan give hudforbrændinger, øjenskader og kan antænde brændbart materiale såsom planter og trækonstruktioner, selv flere kilometer fra eksplosionsstedet.

Chokbølge - Ildkuglen er i stand til at ødelægge adskillige boligblokke eller karréer og følges af en chokbølge, som ødelægger bygninger op til flere kilometer væk. Selv her forekommer meget farlige flyvende dele fx. af knuste vinduer og andet materiale.

Øjeblikkelig radioaktiv stråling fra ildkuglen - ved øjeblikkelig stråling forstås den radioaktive stråling der udsendes direkte fra ildkuglen. Den kan forårsage skade eller dødsfald for personer der opholder sig udendørs, op til flere km fra eksplosionen.

Resterende stråling fra nedfald - Hvis eksplosionen sker tæt ved jordoverfladen, bliver materiale fra selve jordoverfladen også gjort radioaktivt. Ildkuglen suger denne radioaktive blanding af støv og materialerester adskillige kilometer op i atmosfæren, før det efterhånden atter falder tilbage mod jorden. Det kan tage 10 minutter eller længere for nedfaldet at nå jordoverfladen igen. Nedfaldet forurener et større område, selv snesevis af kilometer fra eksplosionsområdet, hvor det vil være mest farligt at opholde sig i de første par timer efter eksplosionen.

Derudover kan en elektromagnetisk puls gøre skade, ved at bringe pludselige spændingsstigninger i elnet, tele-/internet og elektronisk udstyr. Forsyningen af ​​elektricitet, postevand og mad kan blive stærkt påvirket i adskillige uger. Mobilnetværk, internettet, lokalt tv og FM-radio kan også blive påvirket. AM-radiostationer som er langt væk vil dog fungere.

 

SÅDAN KAN DU FORBEREDE DIG PÅ EN KERNEVÅBENEKSPLOSION

Identificer mulige beskyttelsesrum i hjemmet, på arbejdet, i skolen og til og fra arbejdet. Overvej kældre i dit hus og på din arbejdsplads, beskyttelsesrum i nærliggende bygninger, butikker og virksomheder, især hvis de er placeret under jordoverfladen. Biler, campingvogne og andre køretøjer giver ikke tilfredsstillende beskyttelse.

Forbered dig selv og dit beskyttelsesrum, hvor du bør have:

  • Et overlevelsessæt med en lommelygte med ekstra batterier, strømbanker og en batteridrevet AM-radio.
  • En førstehjælpskasse med værktøj og medicin til behandling af skader og forbrændinger samt daglig medicin.
  • Et lager af drikkevand på flaske (2 liter pr. dag pr. person) og vand til hygiejne og afvaskning af radioaktivt støv (også kaldet “dekontaminering”, 2-4 liter pr. dag pr. person). Det anbefales kraftigt at have vand nok til en eller to uger. Husk at kæledyr kræver ekstra vand udover ovenstående.
  • Mad til adskillige dage med lang holdbarhed, også til evt. kæledyr.
  • Ekstra tøj og fodtøj.

Lær førstehjælp til behandling af [fysiske skader] og [forbrændinger].

Aftal med din familie og venner om hvad du vil gøre i tilfælde af et kernevåben eksploderer.

Tilføj navneskilte til små børns tøj for at hjælpe med at finde dem, skulle de blive adskilt.

 

NÅR ALARMEN LYDER

Søg ly i nærheden. En kælder, underjordisk parkering, metro eller midten af ​​en stor moderne murstens- eller betonbygning vil give tilstrækkelig ly.

Hvis du er udendørs

  • Søg ly i et beskyttende rum, eller bag en solid genstand for at undgå direkte eksponering fra eksplosionspunktet.
  • Hvis du er i en bil, skal du gå ind i et beskyttelsesrum i nærheden. Hvis ingen beskyttende bygning er tilgængelig, skal du forlade vejen og prøve at stille dig under en overkørsel eller bag en forhøjning.
  • Forsøg ikke at flygte i bil. Der vil sandsynligvis være trafikpropper, og din bil beskytter dig ikke mod skadevirkningerne fra kernevåben.

Hvis du er indendørs

  • Undgå at være i nærheden af ​​døre og vinduer, da chokbølgen kan medføre skader herfra.

Beskyt dig selv mod chokbølgen. Hvis du tror, ​​at et kernevåben er eksploderet, skal du straks lægge dig ned på jorden og gemme dig under noget robust, som dækker dit ansigt og dit hoved for at undgå skader fra flyvende materiale.